KIESGROEP SUDWEST-FRYSLÂN EXPERTISECENTRUM KIES

EXPERTISECENTRUM KIES

Het Expertisecentrum Kind en Scheiding
Het Expertisecentrum Kind en Scheiding is dé plek waar professionals samenwerken en verbinden in het werken voor en bereikbaar zijn voor kinderen, jongeren en ouders in een scheidingssituatie. Vanuit deze organisatie wordt informatie over scheiding geboden over en voor kinderen, jongeren, volwassenen en instanties. Via de website kiesvoorhetkind.nl zijn KIES professionals te vinden en benaderen. De KIES professionals bieden begeleiding en hulp middels KIES programma’s. 

Meer informatie over KIES vindt u via http://kiesvoorhetkind.nl/

Download onderstaande brochures voor meer informatie

KIES folder algemeen
KIES jongeren – informatie voor ouders