KIESGROEP SUDWEST-FRYSLÂN PRIVACYVERKLARING

PRIVACYVERKLARING

Bij GGD Fryslân zien we het als onze verantwoordelijkheid om jouw privacy, als gebruiker van onze diensten en website, te respecteren en te beschermen. In deze privacyverklaring lees je hoe wij met jouw persoonsgegevens omgaan als je gebruik maakt van onze diensten en website.

Privacystatement GGD Fryslân

Dit privacystatement is van toepassing op de diensten van GGD Fryslân. Bij GGD Fryslân is het respecteren en beschermen van jouw privacy ons uitgangspunt. Het zijn en blijven jouw persoonsgegevens en je kunt erop vertrouwen dat wij op een zorgvuldige manier met jouw persoonsgegevens omgaan. Wij houden ons daarbij aan de van toepassing zijnde wetgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming. 

LEES MEER